Paul Youn

INSTRUCTOR Paul Yohn

Paul Youn

Paul Youn is a Mauy Thai Instructor at ground Control Owings Mills

TRAINERS'S CLASSES

  • Brazilian Jiu-JitsuTue 11:30 am - 12:30 pm
  • Brazilian Jiu-Jitsu (Beginner)Tue 6:30 pm - 7:30 pm
  • Brazilian Jiu-Jitsu (Beginner)Thu 6:30 pm - 7:30 pm
  • Brazilian Jiu-JitsuFri 6:30 pm - 8:00 pm
  • Brazilian Jiu-JitsuSun 11:00 am - 12:00 pm
  • Kids Brazilian Jiu-JitsuMon 5:45 pm - 6:30 pm